η καρδιά της Δωρίδας κτυπάει εδώ...
Αλποχώρι Αλποχώρι Αλποχώρι Αλποχώρι Αλποχώρι
Αρχικη Σελιδα » Ο Συλλογος μας » Συνεδρια » 12o Αναπτυξιακο Συνεδριο Ομοσπονδιας

12o Αναπτυξιακό Συνέδριο Ομοσπονδίας

12ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

Εμείς οι εκπρόσωποι των Τοπικών Διαμερισμάτων και των συλλόγων των 17 χωριών της Βορειοδυτικής Δωρίδας που ανήκουν στους Δήμους Βαρδουσίων και Λιδορικίου πραγματοποιήσαμε σήμερα, 4 Αυγούστου 2007, το 12ο αναπτυξιακό – πολιτιστικό μας συνέδριο στο Αλποχώρι. Αφού λάβαμε υπ’ όψιν μας όλα τα δεδομένα, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, πως θα αγωνισθούμε, ζητώντας τη συνδρομή όλων των επιπέδων εξουσίας για τα παρακάτω:

Α! ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ

• Αναβάθμιση – ανάδειξη θέσης Πραττά Λάκκος
• Αξιοποίηση μελέτης μονοπατιών
• Ανάδειξη κοιλάδας Κόκκινου ποταμού, όπου διαπιστωμένα ενδημούν οι νυχτοπεταλούδες, με τη χάραξη μονοπατιών, αύξηση πληθυσμού τους, με στόχο την ήπια τουριστική ανάπτυξη.
• Προώθηση κατασκευής χιονοδρομικού κέντρου Βαρδουσίων σύμφωνα με την αρχική μελέτη, ενιαία και συνδετήριο δρόμο από Αρτοτίνα.
• Κατασκευή γέφυρας Στενού.
• Ύπαρξη αντισταθμιστικών ωφελημάτων για περιοχή και κατοίκους από εταιρεία κατασκευής Αιολικού Πάρκου στο Ξεροβούνι.
• Αναβάθμιση υπηρεσιών Ο.Τ.Ε για δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
• Ασφαλτόστρωση συνδετήριων δρόμων των χωριών Διχωρίου και Κλήματος.
• Επισκευή κεντρικού οδικού άξονα «Φράγμα Μόρνου – Κροκύλειο» και «Φράγμα Μόρνου – Κόκκινο – Πενταγιού – Αρτοτίνα».
• Χαρακτηρισμός οδικού άξονα Πότζιανη – Αγία Παρασκευή – Θεοτόκο – Πραττά Λάκκο ως Νομαρχιακού.
• Διεύρυνση δυνατότητας ζεύξης Ιονίας οδού με ΠΑΘΕ μέσω κοιλάδας Μόρνου.
• Θέσπιση από πολιτεία κινήτρων για παράταση παραμονής παρεπιδημούντων στα χωριά μας.
• Αναβάθμιση υπηρεσιών κέντρου υγείας Λιδορικίου.
• Λειτουργία τηλεϊατρικής μονάδας Πενταγιούς και στελέχωση του ιατρείου με το απαραίτητο ιατρικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.
• Δημιουργία και λειτουργία σφαγείων.
• Ύπαρξη Δημοτικής συγκοινωνίας.
• Προώθηση προγραμμάτων για παραδοσιακούς οικισμούς.
• Τέλος όσα στα προηγούμενα συνέδρια μας έχουμε αναδείξει και απαιτήσει και δεν αναφέρονται στα παραπάνω.

Β! ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

• Συνέχιση από Ομοσπονδία και Συλλόγους του πολιτιστικού τους έργου με προσπάθειες παραπέρα ανάπτυξης.
• Συνδρομή των αρχών στις προσπάθειες αυτές.
• Θέσπιση από πολιτεία ενιαίου τρόπου χρηματοδότησης συλλόγων και Ομοσπονδιών ανάλογα με τη δράση τους.
• Καταγραφή και ανάδειξη όλων των μνημείων του τόπου.
• Ανάδειξη και ηλεκτροφωτισμός κάστρου Καλλίου.
• Ανάδειξη μορφής Μαρίας Πενταγιώτισσας.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ζήσιμος Κωνσταντόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Βασίλειος Ζηνόβης

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου
Παναγιώτα Τσακατούρα

Ο Γραμματέας του Συνεδρίου
Δήμος Ξανάλατος